Database letter D

   Database

Epagneul de Saint Usuge

Letter D

Foto

Naam

Geb.datum

Fokker

Ouders

LOF

Eigenaar


D'Hazel du Guisberg9 Augustus 2008

Mw Cristiane Schaff(FR

Bethoven x U'Popee

LOF 7

E.S.USUDhr. Haaije Pieter v/d Wal


Dixie(Max) du Guisberg

9 Augustus 2008

Mw Cristiane Schaff(FR

Bethoven x U'Popee

LOF 7

E.S.USUDhr. Harry Vrehen


D'max du Guisberg


9 Augustus 2008

Mw Cristiane Schaff(FR

Bethoven x U'Popee

LOF 7

E.S.USU

1923/

Fam. Temme-de Jong


Duca

(Fonske) du Guisberg9 Augustus 2008

Mw Cristiane Schaff(FR

Bethoven x U'Popee

LOF 7

E.S.USUAnja Thijssen

( Belgie)


kijk naar het:

Laatste Nieuws

28 oktober 2018

Op 1 Oktober 2014 is de NVESU opgericht. Kijk voor het laatste  nieuws op:

www.nvesu.nl of www.facebook.com/NVESU2014