Nieuws 2014

;

Nieuws 2014


1 November 2014

 


Vanmiddag kregen we bezoek van de eigenaren van Finette(roepnaam Santy) uit Wapenveld. Santy is geboren op 20 Juni 2010 en de fokker is Serge Bey uit Frankrijk. Prachtig mooi teefje, heel lief en aanhankelijk. Altijd leuk om andere eigenaren van een EdStU te ontmoeten.

 

 

 

 

 

 

 

26 Oktober 2014

 


 

Vandaag kijken we met veel plezier terug naar een erg gezellige wandeling in Darp, op uitnodiging van de NCEF. De NVESU was met zes EdStU's vertegenwoordigd en dat werd zeer gewaardeerd.

Esprit, Ibbe, Elly, Fenja, Ilsa en Ipsy hebben zich van hun beste kant laten zien. Het was een erg leuke dag, en we voelden ons zeer welkom. Ook het Theehuis te Darp ,een prachtige locatie, bleek zeker een aanrader.

 

1 Oktober 2014

 


 

Vandaag kregen we een berichtje van een hele trotse eigenaar, na een half jaar training

was Ilsa Út de grutte Warnser eerste bij de junioren!!!

En wij, als fokker zijnde, zijn dan natuurlijk niet minder trots!!

 

 


29 September 2014 

DOET U MEE?


Beste liefhebbers van de Edstu,


Na een grondige inventarisatie van de potentie van deze vereniging om leden aan zich te binden en van de toegevoegde waarde die wij als vereniging kunnen bieden, hebben wij half augustus de knoop definitief doorgehakt: de vereniging gaat er komen en nog dit jaar!


Sinds 1 september j.l. is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, en daarmee een feit. Esther is geregistreerd als penningmeester van de NVESU en zal zich daarnaast voornamelijk bezighouden met fok- en plaatsingsadviezen. Robert mag zich voorzitter noemen en zal zich vanuit die rol inzetten om Esther te ondersteunen en onze vereniging zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Samen vullen wij de bestuursfunctie secretaris in, totdat ons team de hoognodige versterking heeft gekregen.


Hierbij nodigen wij jullie uit om je in te schrijven als lid of donateur van onze vereniging, daarnaast wil ik niet onvermeld laten dat wij met spoed zoeken naar een secretaris om het bestuur te versterken en vrijwilligers om het voortouw te nemen dan wel te ondersteunen bij het organiseren van leuke evenementen.


Het starten en in stand houden van een vereniging – hoe klein dan ook – kost geld, daarom vragen wij een bijdrage in de vorm van contributie of donatie.


De contributie voor het kalenderjaar 2015 is vastgesteld op €25,-.

Over de laatste maanden van 2014 berekenen wij geen contributie.


Naast de dekking van eenmalige en vaste kosten, wilt u natuurlijk ook weten wat u voor uw financiële bijdrage kunt verwachten!


U krijgt als lid minimaal:

- In 2015 een nieuwe website

- Onze digitale nieuwsbrief (4x per jaar)

- Voorrang bij inschrijving op evenementen door de NVESU

- Verenigingsvoordelen op evenementen door de NVESU

- Ledenvoordeel bij eventuele gezamenlijke inkoopactie


Bent u net zo enthousiast als wij? Stuur dan een mailtje naar: nvesu@outlook.com


Dan ontvangt u het inschrijfformulier voor leden en donateurs.


Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel,


Nederlandse Vereniging Epagneul de Saint-Usuge


Robert van der Heeft en Esther Stobbe - van Leeuwen

 

 

22 September 2014

Op 23 Augustus 2014 is Myrna Seepers met haar EdStU Ipsy de la Riviere du Nant samen met een vriendin afgereisd naar Frankrijk om daar mee te doen aan de TAN en de Confirmation. Wij kenden nog niemand die een TAN(werkgeschiktheidstest voor jonge honden) had gedaan in Frankrijk en dus waren we erg nieuwsgierig hoe dit in zijn werk gaat. En natuurlijk was het voor als fokker ook belangrijk omdat Ipsy zeer waarschijnlijk het reutje word dat we willen gaan gebruiken voor het volgende nestje van Esprit. Wij zijn dus ook erg blij dat Ipsy voor alles geslaagd is :)

Myrna heeft voor ons even een klein verslagje gemaakt:


We arriveerden in Devrouze ( 10 huizen en een kerk) en werden met “Tan bordjes”naar een oude boerderij geleid waar we hartelijk ontvangen werden door Mr.Charles Magny en Mr.Du Moulin en hun echtgenotes. Er waren,denk ik, wel 50 personen en 30 Usuges in allerlei maten en vormen.


Na een tijdje werden we onderverdeeld in groepjes en met een kist vol verdoofde patrijzen gingen we met een Jeep naar een gemaaid veld om de proef te doen. Ipsy was aan de beurt en moest op zoek gaan naar de patrijs. Eerst begon hij als een dolleman te rennen door het veld want hij had natuurlijk daarvoor een dag in de auto gezeten maar na een flink aantal minuten had hij uiteindelijk de vogel ontdekt. Hij ging heel even voorstaan en toen vloog de vogel weg…….. Het schot kwam en Ipsy schrok er niet van, en dat was ook de bedoeling. Ik had zelf het idee dat het een beetje te lang duurde voordat hij het verdoofde beestje had gevonden maar het was voor de jury voldoende om mijn doggie te laten slagen. Ik was zo trots als een pauw dat hij er goed doorheen was gekomen. Ipsy's zusje Iris was er ook, en ook een nichtje van hem.


De confirmation is ook gelijk ‘s middags gedaan en hij voldeed aan uiterlijk en hoogte. Goedgekeurd dus!


PS. ’s avonds afsluitend waren we uitgenodigd voor een diner in het clubhuis en dat was ook zo leuk! Lekker te eten gekregen met wijn en kaas en alles erop en eraan in een hele oude vervallen schuur…haha


Het was een korte heen en weer trip maar het was het dubbel en dwars waard.

 

         

 

 

 

 
19 augustus 2014


Beste allemaal,

Hieronder even een update over de oprichting van de NVESU.

 

Beste mede-liefhebbers van de Epagneul de Saint-Usuge,

De zomervakanties lopen ten einde en ons ‘normale’ leven neemt weer haar beloop: hoogste tijd om onze Vereniging in Oprichting nu echt vorm te gaan geven!

Onze “marktverkenning”

In april van dit jaar hebben wij jullie persoonlijk, via een mailing en of via onze facebook-pagina bericht over ons voornemen om een rasvereniging op te richten. Wij vroegen jullie aan te geven, of jullie een dergelijke vereniging zouden zien zitten, eventuele vragen aan ons te richten en niet te vergeten: aan te geven of jullie interesse hadden in lidmaatschap, donateurschap en/of actieve deelname aan het oprichten en in stand houden van de vereniging.

Over de reacties zijn wij zeer te spreken. Behoudens daadwerkelijke aanmelding kunnen we toch spreken over een brede basis van mogelijke leden en enkele donateurs. Ook ontvingen wij veel goede en kritische vragen. Vragen die ons aan het denken zetten en die wij goed wisten te beantwoorden.

De publicatie op facebook is buiten de vereniging niet ongemerkt gebleven. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont Audemer (NVEBPP), alsook de Nederlandse Club de Epagneul Francais ontvingen wij steunbetuigingen en handreikingen. De toekomst zal leren of wij deze contacten ook weten in te zetten om gezamenlijk tot breed gedragen activiteiten te komen. Ook internationaal mogen we niet klagen over de nodige belangstelling. Vanuit Frankrijk diende de Club de L’Épagneul de Saint-Usuge zich aan bij monde van mijnheer Charles Magny. Charles heeft zich getoond als een waardevol woordvoerder van onze Franse evenknie; een belangrijke bron voor informatie, voor adviezen en het centrale contactpersoon waarmee wij onze samenwerking met ‘Frankrijk’ verder gaan uitbreiden. Dit vormt een onontbeerlijke schakel voor onze vereniging, want met deze samenwerking kunnen wij werken aan gecontroleerde en centrale informatievoorziening omtrent het houden van, werken met en fokken met onze prachtige honden.

Een proces dat:

 mede het behoud van dit ras moet ondersteunen, daar de Epagneul de Saint-Usuge binnen de SCC geregistreerd staat als “kwetsbaar” daar het gaat om aantallen en genetische diversiteit;

 dat kan ondersteunen bij internationale erkenning en

 dat ons inzicht geeft in de ontwikkeling van het ras: in aantallen, de standaard en gezondheid.

 

Niet onbelangrijk: hoewel binnen de omgeving van ons team de Franse taal redelijk beheerst wordt, blijkt Charles de Engelse en Duitse taal goed genoeg te beheersen goed te kunnen communiceren; zowel in woord als schrift en zeer bereid om ons in de nabije toekomst te ontmoeten op Duitse en of Franse evenementen!

Vanuit de Verenigde Staten ontvangen wij ook leuke reacties en lijkt ook hier een basis te liggen om met onze vereniging het aanspreekpunt te vormen voor onze overzeese medegeïnteresseerden.

Onze organisatie

Blijft er dan niets meer te wensen of te verbeteren over? Jawel!

Het is spijtig dat we moeten vaststellen dat geïnteresseerden in veel gevallen niet de tijd en of mogelijkheid zullen hebben om een actieve rol te vervullen binnen de vereniging. We hebben een aantal vacatures die we graag op korte termijn vervullen, zodat we met een groter, evenwichtig team de taken van de vereniging goed kunnen vervullen. Naast bestuur, beheer en advies, zien wij ook een mogelijkheid om het leuke met het nuttige te combineren in de vorm van evenementen, maar ook dit zal niet gaan zonder de nodige basis van vrijwilligers.

De beperkte organisatie betekent dan ook dat zaken wellicht minder snel en geolied verlopen dan we zouden willen. Wij zullen de vereniging qua activiteiten en uitingen in media e.d. dan ook hierop aanpassen. De groei zal geleidelijk, zogezegd organisch moeten verlopen.


Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

Secretaris (bestuurslid)

Vrijwilliger kascommissie (2x), een beperkte, maar belangrijke taak bij het controleren van het financieel beheer door het bestuur

Vrijwilligers evenementen, wij verwachten niet direct een vaste invulling, maar initiatieven voor en bijdragen aan het organiseren van wandelingen, bijeenkomsten en/of clubproeven en workshops zijn meer dan welkom. Dergelijke initiatieven zetten wij graag op de kalender, zodat we samen kunnen werken aan het succes van deze evenementen.


De stand van zaken

Voor de vereniging in oprichting hebben wij de laatste hand gelegd aan de statuten, het huisreglement en het fokreglement. Voor deze documenten geldt dat ze tot de eerste algemene ledenvergadering (ALV) de status van werkdocument zullen behouden. Dit betekent dat op- of aanmerkingen geregistreerd gaan worden, dat eventuele directe tekortkomingen binnen het bestuur ad-hoc besproken gaan worden en dat we voor de eerste ALV – indien noodzakelijk - een herziening zullen publiceren en ter stemming brengen in het ALV. De meesten van jullie zullen al gezien hebben dat wij een facebook-pagina hebben. Copy in de vorm van foto’s, tips, links, anekdotes etc. zijn meer dan welkom! Een logo en een spannende trailer mochten natuurlijk niet ontbreken. En zo geschiede…

Een internetpagina zal langer op zich laten wachten. De ontwikkelingen zijn mede afhankelijk van het daadwerkelijke ledental en onze inzetbaarheid als vrijwilligers, maar wij gaan hier wel aan werken!

Het moge duidelijk zijn een vereniging starten en beheren een leerproces zal zijn, dat we allemaal fouten kunnen en zullen maken en dat we open moeten staan voor verbeteringen.

Ons rest nu de komende weken de oprichting te bezegelen door aanmelding bij de kamer van koophandel, en jullie allen uit te nodigen om je bij ons aan te sluiten.


! Houdt uw in-box en onze facebook-pagina dus in de gaten !

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot snel,

Nederlandse Vereniging Epagneul de Saint-Usuge, in oprichting,

Robert van der Heeft en Esther Stobbe-van Leeuwen

 

16 Juni 2014

Beste allemaal,

Aanstaande zondag 22 Juni is er in Duitsland een Usuge-ontmoetingsdag. Aanwezig zullen o.a zijn de nieuwe Franse voorzitter en Charles Magny die gaat over het fokbeleid en natuurlijk een hoop Duitse Usuge's. Ze hebben een leuk programma en het is niet zover rijden, de locatie ligt iets onder Keulen.

Tevens is er de mogelijkheid om de hond te laten keuren door mensen van de Franse club.

Je kan je opgeven via  www.st-usuge-jagdhunde-fuer-alle-faelle.de/aktuell.htm bij Heike Ludwigs.

Wij zijn helaas verhinderd maar gaan nog wel proberen later op de dag aanwezig te zijn.

Mvg, Esther en Pieter stobbe

 

 

25 Mei 2014

 


 

Terugkomdag Eerste nest Esprit

Op zondag 25 Mei hadden we een terugkomdag georganiseerd voor het eerste nest van Esprit, geboren op 20 April 2013. Vanaf 12.30 uur waren alle eigenaren met hun honden van harte welkom op de prachtige locatie van Honden Club Koudum te Elahuizen. In totaal waren er acht EdStU's, waarvan vijf uit het nest van Esprit. De andere twee waren helaas verhinderd. Ook aanwezig was Elly, het zusje van Esprit en Ayla du Moulin de Clemency. Ayla is ook geboren in 2013 en komt van dezelfde fokker als Esprit en Elly. 

Het was werkelijk fantastisch om alle honden zo bij elkaar te zien en wat zijn ze allemaal prachtig geworden. We hebben ze laten kennismaken met de behendigheid o.l.v Alinda van Kippersluis en Pieter heeft een aantal jachtoefeningen met ze gedaan. En natuurlijk hebben we lekker veel met elkaar over de honden gekletst. Het was een zeer geslaagde dag, met dank aan alle eigenaren die de reis naar Friesland hebben gemaakt, Alinda van Kippersluis die haar geweldige locatie ter beschikking stelde en Annemarie Veltman die de hele dag geweldig mooie foto's van ons allemaal gemaakt heeft. Het was fantastisch om zoveel EdStU's bij elkaar te zien, we hebben genoten!!!

De foto's kunt u bewonderen in de fotogalerij .

 


Na afloop was Esprit helemaal afgepeigerd en wij ook!!

 

 

 

24 Mei 2014


 

Wij zijn zo trots op Asta, vandaag zijn we naar de Kampioensclubmatch van de Langhaar Vereniging geweest. Deze werd gehouden in het Dogcenter te Kerkwijk. Na heeel lang wachten, we waren als laatste aan de beurt, mochten Pieter en Asta eindelijk de ring in. Asta gedroeg zich voorbeeldig, liep keurig en bleef mooi staan. De keurmeester vond haar gebit nog prachtig mooi wit en vond haar enthousiast en werklustig. Na nog een rondje lopen, kregen we de eerste plaats in de gebruikshondenklasse toegewezen met een dikke UITMUNTEND! Super!!!

Daarna mochten we nog deelnemen aan de ereklasse voor teven, wie word kampioen van de dag? Dat lukte helaas niet, maar dat mocht de pret niet drukken.

Wij zijn super tevreden!!

Voor meer foto's, zie fotogalerij.

 

 

 

 

22 Mei 2014

 

Beste Allemaal,

Het is bijna zover, we kunnen niet wachten tot we jullie allemaal weer zien en spreken. In totaal zullen er acht EdStU's komen, natuurlijk Esprit, vijf pups van haar: Ingel, Ibbe, IJse,Idse en Iesy. Elly, een zusje van Esprit en vanaf Terschelling komt Ayla(Indy), geboren in hetzelfde jaar en van dezelfde fokker als Esprit en Elly. Tevens komen er een paar mensen kijken die overwegen een EdStU te willen.

We hebben een klein programmaatje gemaakt voor jullie zodat jullie weten wat een beetje de bedoeling is.

Iedereen is van harte welkom vanaf 12.30 u, dan staat er kofiie/thee/limonade voor jullie klaar met een lekker stukje taart gebakken door Maybel de Bruin.

Voor degene die van veraf komen, of er gewoon zin in hebben, liggen er lekkere broodjes klaar.

Na lekker bijgekletst te hebben en de honden allemaal goed bekeken, willen Robert van der Heeft en Esther Stobbe een kleine uitleg geven over de nieuw op te richten Nederlandse Vereniging Epagneul de Saint Usuge.

Hierna kan er een kleine workshop behendigheid gedaan worden, onder begeleiding van Alinda van Kippersluis, de eigenaresse van HondenClub Koudum.

Voor de liefhebbers is er daarna nog de mogelijkheid om samen met Pieter een paar jacht oefeningen te doen, zodat Pieter nog even de honden in actie kan zien... Ook is er een leuke fotografe aanwezig die van iedereen geweldige foto's gaat maken.

We hopen op mooi weer en het word vast een gezellige middag,

Tot zondag,

Pieter en Esther Stobbe

Kennel Ut de grutte Warnser.

Tel: Pieter 06- 52560552 Esther 06-20240506

Locatie:

Honden Club Koudum, Trophorne 3, Elahuizen(Frl)

 

 

 

11 Mei 2014

Beste Allemaal,

Samen met nog een liefhebber van de Epagneul de Saint-Usuge zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het oprichten van een vereniging in Nederland. In de brief die we hieronder geplaatst hebben stellen wij ons voor en kunt u lezen wat de doelstellingen zijn van deze vereniging. Ik vraag u dan ook deze brief aandachtig te lezen en we hopen op veel reacties van iedereen.

 Arnhem, 11 mei 2014

 

Beste liefhebber van het ras Epagneul de Saint-Usuge,

 

 

Laten we beginnen met ons even voor te stellen:

 

Robert van der Heeft

 

Ik woon samen met Maybel de Bruijn in Arnhem.

 

Mijn niet-vrije tijd besteed ik als projectleider bij een goot Civiel-aannemer, maar liever ga ik lekker eten, trainen met de honden of lui helemaal niets doen op een zonnig terras.

 

Naast onze dikke rooie kater zijn wij de trotse baasjes van Ellie de Moulin de Clemencey (september 2009) en Ibbe ut de grutte Warnse (april 2013).

 

Ibbe is een onbezorgde stuiterbal, waarmee wij van pups-af-aan intensief voor jacht trainen. Ellie is wat bang en onzeker aangelegd, maar heeft laten zien dat ook behendigheid een leuke bezigheid is voor “ons ras”.

Esther Stobbe-Van Leeuwen

 

Ik ben getrouwd met Pieter Stobbe en met ons gezin wonen wij in Warns (Friesland).

 

Een aantal ochtenden in de week werk ik als thuishulp en Pieter is fieldspecialist in de off-shore.

 

In December 2009 zijn wij de baasjes geworden van Esprit du Moulin de Clemency. Samen met Pieter en onze Duitse Staande Langhaar Asta  is zij vaak mee op jacht. In Juni 2012 hebben wij de kennel Út de grutte Warnser opgezet.

 

Esprit is een klein maar heel werklustig hondje en heeft ook bewezen een zeer goede moeder te zijn. Esprit heeft in April 2013 zeven puppy's op de wereld gezet.

Esprit heeft onze liefde en nieuwsgierigheid naar dit geweldige ras alleen maar vergroot


 

 

Reeds in 2011, het jaar waarin Maybel en Robert Ellie adopteerden, viel de beperkte en versnipperde informatie over het ras Epagneul de Saint-Usuge op. Er waren zeker goede websites in Nederland (o.a. Sven Erik), Duitsland en Frankrijk, maar veelal op persoonlijk initiatief wat een hele klus is om up-to-date te houden.

 

In 2013, het jaar waarin kennel Út de grutte Warnser succes boekte met haar eerste nest, bleek dat onbekendheid dit ras parten speelt. Onbekendheid over de ontstaansgeschiedenis, het karakter,de inzetbaarheid in verschillende rollen, waaronder de jacht. En daarmee de mogelijkheid voor geïnteresseerden om de geschiktheid van de hond voor het gezin en het gezin voor de hond vast te stellen.

 

Wij onderkenden medio 2013 de volgende behoefte:

 

een centrale plek:

•       waar mensen informatie kunnen inwinnen en delen,

•       waar het fokbeleid beheerst wordt, en

•       waar mensen elkaar kunnen ontmoeten tijdens nuttige en/of leuke activiteiten en via sociale media.

 

Maar ook:

•       hét Nederlandse aanspreekpunt voor (inter)nationale contacten,

•       een centraal orgaan om samenwerking met verenigingen van andere rassen Epagneuls te stroomlijnen en

•       dé plaats waar vorderingen met betrekking tot erkenning van dit fantastische ras door de FCI worden verzameld en gedeeld.

 

Uit deze behoefte is het idee ontstaan om een rasvereniging op te zetten.

 

Veel gesprekken, koppen koffie en uren werk later staan we aan de vooravond van de stichting van de Nederlandse Vereniging Epagneul de Saint-Usuge (afgekort NVESU).

 

Als vereniging stellen we ons de volgende doelen:

 

•       de instandhouding en verbetering van het ras Epagneul de Saint-Usuge;

•       de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden;

•       het behoud van de specifieke jachteigenschappen van dit ras;

•       het bevorderen van het contact tussen jagers, fokkers en andere liefhebbers van dit ras;

•       internationale erkenning van het ras door de Federation Cynologique Internationale en daarna

•       Nederlandse erkenning van het ras door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Wij gaan deze doelen bereiken door:

•       het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van  tot dit ras behorende honden;

•       het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;

•       het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;

•       het registreren van uitslagen van onderzoeken, in de ruimste zin van dit woord, van tot het ras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde eigenschappen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;

•       het uitgeven van een clubblad of een periodiek;

•       het bijhouden van een register van raszuivere Epagneuls de Saint-Usuges;

•       Het bijhouden van publicaties in binnen- en buitenland en het verspreiden van relevante informatie over de instandhouding en verbetering van het ras;

•       Zodra het ras internationaal erkend word of  een voorlopige registratie krijgt van de Raad van Beheer:

•       het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie en het georganiseerde jachtbedrijf;

•       het organiseren van veldwedstrijden en jachthondenproeven.

 

Op de vooravond van stichting van deze nieuwe vereniging kunnen we concluderen dat het opzetten van een vereniging vooral hard en veel werken in de avonduurtjes is, maar dat we 90% gereed zijn om te starten.

•       De statuten, het huisreglement en het plan van oprichting zijn gereed;

•       de huisstijl wordt deze week definitief en

•       we hebben een goed beeld van mogelijke activiteiten;

•       daarnaast hebben we (inter)nationaal genoeg contacten binnen het ras en met aanverwante rassen om naamsbekendheid op te bouwen en om onze vereniging snel van toegevoegde waarde te laten zijn.

 

Helaas moeten we ook onderkennen dat het opstarten en beheren van een vereniging – zelfs in de beperkte vorm als waarin wij voorzien – geld kost. Denk daarbij aan de stichting bij de kamer van koophandel, hulpmiddelen voor professioneel rasbeheer, het organiseren van evenementen, het bouwen en beheren van de website etc.

 

Alvorens over te gaan tot de daadwerkelijke oprichting inventariseren wij de animo voor onze vereniging. Alleen met een goed beeld van de potentiële grootte na het eerste verenigingsjaar kunnen wij een eerste evenementenkalender met verwachte deelname en een reële begroting opstellen. Uit deze begroting distilleren wij ook de reële, kostendekkende contributie, benodigd om de vereniging een kans tot bestaan te geven. Wij verwachten dat dit niet meer dan €25,- per jaar zal bedragen.

 

Wij willen u vriendelijk verzoeken om – geheel vrijblijvend doch serieus - in reactie op dit schrijven aan te geven, of u op basis van bovenstaande informatie interesse heeft om lid te worden van deze vereniging.

 

Wij zoeken actieve leden! In het komende jaar zullen jacht- activiteiten-, redactie- en kascommissies, alsmede leuke activiteiten, workshops en lezingen vorm moeten krijgen. Hiervoor willen wij een netwerk van enthousiaste en creatieve doeners vormen.

Indien u zich actief wilt inzetten, indien u ervaring heeft met jagen, met trainen, maar ook met bestuurlijke functies of indien u andere toegevoegde waarde denkt te kunnen leveren, vernemen we dit graag van u!

 

Wij willen u vriendelijk vragen om uw naam, adres, telefoonnummer waarop wij u (buiten kantooruren) kunnen bereiken en uw e-mail adres te vermelden in uw reactie op dit schrijven. Natuurlijk worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en niet gebruikt voor andere doeleinden dan het berichten over de stichting van onze vereniging.

 

Indien u in uw omgeving of via sociale media andere potentieel geïnteresseerden kent, doen wij graag een beroep op uw bereidheid om dit bericht door te sturen.

 

Om voortgang te houden in de stichting van onze vereniging vragen wij u snel te reageren. Wij sluiten de inventarisatie op 1 juli 2014. Ook als u geen interesse heeft vernemen wij dit graag, liefst met onderbouwing, zodat wij hiervan leren.

 

Wij rekenen op veel en enthousiaste reacties op nvesu@outlook.com !!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Het oprichtend bestuur.

 

Robert M. van der Heeft

 

Esther Stobbe-van Leeuwen

 

Vacature

Voorzitter

 

Penningmeester

Commissie Rasbeheer

 

Secretaris


28 April 2014
Dit prachtige teefje heet Hestia vom Vliesbachtal. De foto is op 26 April gemaakt tijdens de jachttraining.Hestia is bijna twee jaar oud en woont in België.


 Uitnodiging Terugkomdag eerste nest Esprit


Kennel Út de grutte Warnser


Wanneer: 25 Mei 2014


Locatie:   HondenClub Koudum


                   Trophorne 3, Elahuizen(Frl)

 

Tijd:         vanaf 12.30 uurHallo Allemaal,


Het is alweer bijna een jaar geleden dat onze Esprit bevallen is van zeven prachtige puppy’s en daarom willen wij jullie uitnodigen voor onze terugkomdag op 25 Mei a.s. Het lijkt ons erg fijn om jullie allemaal weer te spreken en te zien hoe prachtig de honden geworden zijn. Wij hopen dan ook dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn op deze dag.


Zouden jullie van te voren even aan willen geven of jullie komen en met hoeveel personen/honden zodat wij hier rekening mee kunnen houden.


Ons emailadres is: pieterenesther@hetnet.nl


Groetjes, Pieter en Esther Stobbe
 


  

 

7 Maart 2014


Deze prachtige foto van Iesy kregen we afgelopen weekend opgestuurd, met Iesy gaat het hartstikke goed. Ook de training gaat supergoed. Iesy doet zijn naam nog steeds eer aan, hij is nog steeds heel erg iesy....


 

 

 

 

 

 

 


6 Maart 2014

Een aantal weken geleden kregen wij een heel verdrietig telefoontje van de eigenaren van IJse dat ze IJse moesten herplaatsen omdat allebei de kinderen heel allergisch bleken te zijn geworden voor honden. De familie was hier heel verdrietig over en vroeg ons of wij ze konden helpen om een goed nieuw baasje te zoeken voor IJse, het liefste bij een jager. Heel toevallig hadden wij een aantal weken daarvoor contact gekregen met een jager uit Breda die graag een EdStU wilde hebben omdat zijn jachtmaatje op veertienjarige leeftijd net was overleden. Wij hebben beide families met elkaar in contact gebracht en gelukkig klikte het tussen hun beide. IJse is inmiddels een paar weken bij zijn nieuwe  familie in Breda en het gaat heel goed met hem.

Langs deze weg willen wij de familie in Leeuwarden de komende tijd veel sterkte toe wensen want het gemis is heel groot. En natuurlijk wensen wij IJse zijn nieuwe baasjes heel veel succes en plezier, wij hebben er alle vertrouwen in dat dit helemaal goed gaat komen.

 

 

2 Februari 2014

Een paar dagen geleden is Pieter samen met collega-jager Henk op ganzenjacht gweest. Henk heeft er een leuk filmpje van gemaakt waarop goed te zien is hoe onze Asta aan het werk is tijdens de jacht.

De ganzen die ze apporteert brengt ze allemaal keurig bij Pieter.

 


 10 Januari 2014

Via Maybel de Bruin kreeg ik onderstaande uitnodiging van de Nederlandse Vereniging Epagneul  Bleu de Picardie,Picard & Pont Audemer. Zij houden op 19 Januari a.s een Nieuwjaarswandeling te Bennekom en ook alle eigenaren met een Usuge zijn uitgenodigd. Dus als je zin hebt om een gezellige wandeling te maken met meerdere Epagneulrassen bij elkaar raad ik jullie dit van harte aan.

 

De Nieuwjaarswandeling van de NVEBP is op 19 Januari a.s. De locatie is : Hullenberglaan te  Bennekom, aan het einde van de weg. We verzamelen rond de klok van 10.30 uur en vertrekken rond 11.00 uur. Er wordt gezorgd voor koffie,thee en/of chocolademelk vooraf en snert met broodjes na afloop. Voor leden van de NVEBP is alles gratis, voor niet leden vragen we een kleine bijdrage in de kosten.(Denk aan €1,00 voor de snert).

I.v.m de inkopen is het wenselijk dat deelnemers zich even aanmelden voor de wandeling en opgeven met hoeveel personen zij komen.

Aanmelden kan via: evenementen@epagneulbleudepicardie.nl

Alle eigenaren van de St. d'Usuges zijn welkom!

Vriendelijke groeten,

Wim Mein

Voorzitter NVEBP


kijk naar het:

Laatste Nieuws

28 oktober 2018

Op 1 Oktober 2014 is de NVESU opgericht. Kijk voor het laatste  nieuws op:

www.nvesu.nl of www.facebook.com/NVESU2014